Partneri:

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje (područni ured Čakovec, ispostava Prelog) je javna ustanova u Vlasništvu Republike Hrvatske, ustrojena Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenost sa zadaćom rješavanja pitanja iz problematike vezane uz zapošljavanje i nezaposlenost u najširem značenju tih pojmova.

Adresa: ispostava Prelog
Kralja Petra Krešimira IV. 6a, 40320 Prelog

Tel: 040/ 648226
E-mail : [email protected]
Uredovno vrijeme: Ponedjeljak – petak od 08 h – 15 h

Centar za socijalnu skrb Čakovec

Centar za socijalnu skrb Čakovec javna je ustanova koja odlučuje o pravima iz socijalne skrbi i pruža socijalne sluge posebno osjetljivim skupinama građana kao što su: osobe s invaliditetom, starije i nemoćne osobe, osobe lišene poslovne sposobnosti, žrtve obiteljskog nasilja, obitelji pod rizikom, siromašne i druge osobe koje zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih poteškoća nisu u mogućnosti zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe. Centar potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema, predlaže mjere unapređenja socijalne politike, predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini, procjenjuje potrebe i korisnika i planira pružanje socijalnih usluga socijalne skrbi.

Adresa: Jakova Gotovca 9, 40 000 Čakovec
Centrala: 040/391-920
E-mail: [email protected]
Uredovno vrijeme: Ponedjeljak – petak od 08 h – 16 h