PROJEKT „SNAŽNO ZAŽELI I OSTVARI“

Program zapošljavanja žena u Općini Donji Kraljevec
UP.02.1.1.05.0206.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Operativni program
Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

O PROJEKTU:

Naziv projekta: „SNAŽNO ZAŽELI I OSTVARI“ Projekt zapošljavanja žena u Općini Donji Kraljevec UP.02.1.1.05.0206.
Nositelj projekta: Općina Donji Kraljevec
Okvir: Europski Strukturni i Investicijski Fond
Fond: Europski Socijalni Fond
Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Partneri u projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb Čakovec
Nadležna tijela: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Ukupna vrijednost projekta: 1.437.525,96 kuna (projekt je 100% sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije)
Trajanje projekta: 30 mjeseci (22.02.2019. do 22.08.2021.)

KRATKI OPIS PROJEKTA:

Projekt „Snažno zaželi i ostvari“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena.

Projekt provodi Općina Donji Kraljevec (naselja Donji Kraljevec, Hodošan, Donji Hraščan, Donji Pustakovec, Sv. Juraj u Trnju i Palinovec) u trajanju do 30 mjeseci, a namijenjen je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s najviše završenom srednjom stručnom spremom, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu ili udomiteljskih obitelji, odgojnog zavoda i sl.), žene obiteljskog nasilja, koje će kroz program socijalnih usluga preuzeti brigu o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju te im pomagati u svakodnevnim aktivnostima:

  • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika
  • pomoć kod higijene
  • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
  • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika
  • pomoć kod mjerenja tlaka
  • pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
  • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo
  • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima
  • i drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju

Zaposlene žene će raditi na projektu 24 mjeseci, u tom razdoblju proći će program osposobljavanja koji će ovisiti o potrebama tržištu rada na lokalnoj razini, a po završetku korisnice će steći javnu potvrdu o obrazovanju/osposobljavanju. Također poticat će se proces aktivnosti cjeloživotnog učenja i razvijanje novih sposobnosti u smislu prilagodbe otvorenom tržištu rada, što će neposredno utjecati i na održivost rezultata projekta.

CILJEVI PROJEKTA:

Projektom se želi stvoriti poticajno okruženje za povećanje kvalitete života, te povećanje socijalizacije na dobrobit cijele lokalne i regionalne zajednice, te ublažiti posljedice nezaposlenosti i doprinijeti smanjenju rizika siromaštva. Projektom bi se povećale gospodarske aktivnosti, jačala socijalna usluga i socijalna kohezija.

Cilj je omogućiti i zainteresiranim korisnicima sudjelovanje u obrazovnim aktivnostima i ojačati osjećaj pripadnosti zajednici.