NOVE AKTIVNOSTI PROJEKTA „SNAŽNO ZAŽELI I OSTVARI“

NOVE AKTIVNOSTI PROJEKTA „SNAŽNO ZAŽELI I OSTVARI“

Dana 11. srpnja 2019. godine sa zaposlenicama je obavljen sastanak, uz prisustvo načelnika Općine Donji Kraljevec. Na sastanku su zaposlenice govorile o iskustvima sa korisnicima, te o problemima sa kojima se susreću u lokalnoj zajednici.Svrha sastanka je rješavanje...

PODJELA PAKETA ZA PROJEKT ZAŽELI

PODJELA PAKETA ZA PROJEKT ZAŽELI

Stigao je prvi set paketa u sklopu projekta „Snažno zaželi i ostvari“ u Općini Donji Kraljevec. Paket će koristiti žene i korisnici za vrijeme trajanja projekta, a paket se sastoji od osnovnih kućanskih i higijenskih potrepština.

NABAVLJENI BICIKLI ZA PROJEKT „ZAŽELI“

NABAVLJENI BICIKLI ZA PROJEKT „ZAŽELI“

U sklopu projekta „Snažno zaželi i ostvari“ – program zapošljavanja žena u Općini Donji Kraljevec nabavljeni su bicikli kako bi zaposlene žene brže i lakše došle do korisnika. Putem ovog projekta će osobe starije životne dobi…