U doba globalne pandemije, već se duže vrijeme i sve više provode aktivnosti cijepljenja stanovništva protiv bolesti COVID-19, u kojima kao logistička potpora sudjeluju i djelatnici i volonteri Crvenog križa Čakovec.

Naša djelatnica projekta „Snažno zaželi i ostvari“ Općine Donji Kraljevec i sumještanka Jadranka Cvek aktivno sudjeluje kao volonterka od samog početka organiziranog masovnog cijepljenja na našem području. Uključena je kao pomoć zdravstvenim djelatnicima i našim sugrađanima na cijepnim punktovima, a njezine zadaće su: mjerenje temperature i dezinfekcija ruku osobama koje se cijepe, usmjeravanje ljudi ka medicinskim timovima koji cijepe, pomoć u vođenju evidencije, pomoć slabije pokretnim i nepokretnim osobama u dolasku na cijepni punkt i odlasku sa njega i sl.

Volontersko djelovanje, poput Jadrankinog je besplatno i dobrovoljno, gdje moramo naglasiti da oni ulažu svoje vrijeme i energiju i nerijetko se i sami izlažu kao i svoje obitelji rizicima, provodeći te aktivnosti. Volonteri su jedan od stupova društva i svojim radom pridonose stvaranju pozitivnih promjena u društvu.

Ovo je samo jedan od dokaza kako se cijeli naš projekt „Snažno zaželi i ostvari“ i sve naše djelatnice vode mišlju da: malo dobrote i pažnje čovjeka prema drugom čovjeku više vrijedi nego silna ljubav prema čovječanstvu.